Plavání pro děti

Chystáte se vyplnit formulář a sdílet s námi osobní údaje. Můžete se spolehnout, že tato data velmi pečlivě chráníme v souladu s potřebnou legislativou. Informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete ZDE

Jméno a příjmení dítěte *
Jméno a příjmení dítěte
Zpracování osobních údajů *
Vaše základní osobní údaje, které nám v tomto formuláři sdělujete, jsou pro nás nezbytné pro to, abychom Vám vůbec mohli poskytnout naše služby, abychom Vám mohli zasílat nezbytné organizační pokyny týkající se Vámi objednaného kurzu, plavecké lekce nebo jiné akce, a abychom Vás v budoucnu mohli informovat o dalších pořádaných kurzech a dalších akcích plavecké školy Happy Swim či plaveckého oddílu Happy Swim z.s.. Vaše osobní údaje v žádném případě neprodáváme ani žádným jiným způsobem neposkytujeme třetím osobám. Udělením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte se zařazením Vašich osobních údajů (v případě dětí jde o osobní údaje dítěte i jeho zákonného zástupce) vyplněných ve výše uvedeném formuláři do databáze klientů provozovatele plavecké školy Happy Swim společnosti HS Move s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 067 38 613 (dále jen "správce") a s jejich použitím pro zasílání nabídek a informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách správce a plaveckého oddílu Happy Swim z.s., se sídlem U lesíka 411/1, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ: 067 30 558. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům právo na jejich opravu a další práva stanovená právními předpisy a tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat e-mailem na adrese tomas@happyswim.cz.
Pořizování fotografií/videozáznamů
Na našich kurzech, individuálních lekcích a dalších akcích pořizujeme fotografie a videozáznamy, které následně umisťujeme na naše webové stránky nebo Facebookový profil. Pro většinu klientů je to vítaná možnost získat fotografie či videa ze svých plaveckých lekci a zejména rodiče dětí často žádají, abychom na Facebooku nebo podobným způsobem sdíleli fotografie a videa z dětských kurzů a dalších akcí pro děti. U plaveckých kurzů a individuálních lekcí také pravidelně využíváme videozáznamy za účelem analýzy plavecké techniky, přizpůsobení tréninkového plánu individuálním potřebám a dokumentace dosažených pokroků. U žádných fotografií či videozáznamů nikdy neuvádíme žádné identifikační údaje. Udělením Vašeho souhlasu s pořizováním fotografií a videozáznamů souhlasíte s tím, že v průběhu poskytování služby může správce pořizovat fotografie či videozáznamy Vaší osoby (resp. Vašeho dítěte v případě kurzů a akcí pořádaných pro děti), které může dále zveřejnit na www.happyswim.cz, Facebooku nebo podobným způsobem či na tištěných propagačních materiálech správce a plaveckého oddílu Happy Swim z.s. Naše služby Vám můžeme poskytnout i bez udělení tohoto souhlasu. Prosíme Vás však o zvážení Vašeho případného nesouhlasu například proto, že Vaše dítě by se v takovém případě nemohlo fotografovat s ostatními dětmi a nemělo by žádnou fotografii ze svého plaveckého kurzu, což by mu mohlo být velmi líto.